Bratislava

Aká je Misia Máriina?

Táto otázka v pozadí rezonovala na duchovnej obnove mladých a slobodných pracujúcich zo spoločenstva s názvom Misia Máriina.

Otázka, ktorá sa týka Márie, ale cez ňu aj nás a nášho spoločenstva. Vďaka pátrovi Tomášovi sme v dňoch 29. až 31. júla na Mariánskej hore v Levoči rozmýšľali o udalostiach spojených s Pannou Máriou uvedených v evanjeliu podľa sv. Lukáša. Na mariánskom mieste sme takto ukončili tému z predchádzajúcich dvoch rokov na duchovných obnovách v Kvačanoch a Pružine.

Detailnejšie sme prešli stretnutiami Márie s rôznymi ľuďmi, Máriiným dialógom s Ježišom a jej reakciami na veci, ktoré ju v živote stretli. Prostredníctvom Márie Bohorodičky sme boli pozvaní mať účasť na Ježišovom konaní v poslušnosti, žiť v jeho prítomnosti prostredníctvom Sv. Písma, sviatostí a Cirkvi. Mária nás učí vedome sa rozhodovať pre Božie veci, stáť na Božej strane, stotožňovať sa s Božím plánom. Je nám nielen vzorom, ale nás aj sprevádza svojou modlitbou ako vo večeradle, keď sa modlila spolu s učeníkmi.

Pobyt na Mariánskej hore nám tiež umožňoval kedykoľvek sa potešiť výhľadom na Levoču. V jedno poobedie sme si v meste urobili prechádzku, počas ktorej nám p. Tomáš porozprával históriu pôsobenia minoritov v tomto kraji. Prezreli sme si gymnaziálny kostol - starý kostol minoritov,  barokový kostol Ducha Svätého spolu s terajším kláštorom minoritov a samozrejme chrám sv. Jakuba.

text: Mária Polláková, foto: Veronika Lacková, Janka Špačková