Bratislava

Príprava na manželstvo v Karlovke

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

Vhodné pre páry, ktoré sa rozhodli alebo uvažujú o spoločnej budúcnosti. Prihláste sa alebo posuňte záujemcom.

9 večerov pod záštitou Diecézneho Centra pre rodinu

KEDY: 9 pondelkov začínajúc 28.septembra 2015. Kurz potrvá do 30.novembra 2015. Konkrétne dátumy sú: 28.9.;5.10.;12.10.;19.10.;26.10.;2.11.;9.11.;23.11.a 30.11..

KDE: Centrum pre rodinu, Karloveská 32 - vstup z areálu školy, alebo cez kaviareň Gospelcafé.

Počet párov: maximálne 8.

PRIHLÁSIŤ SA VOPRED NUTNÉ na www.domanzelstva.sk alebo 0903767752.

Organizujú Misia Máriina a bratia Minoriti