Bratislava

Bratislava: Duchovná obnova s P. Józefom Augustynom

Vo farnosti Bratislava Karlova Ves sa v dňoch od 30. apríla do 2. mája 2009 konala farská duchovná obnova, ktorú viedol poľský jezuita P. Józef Augustyn. Vo farnosti Bratislava Karlova Ves sa v dňoch od 30. apríla do 2. mája 2009 konala farská duchovná obnova, ktorú viedol poľský jezuita P. Józef Augustyn.

Témou duchovnej obnovy bolo: Vnútorné vyhorenie – ohrozenie alebo šanca?

Početní veriaci z karloveskej farnosti ale aj zo širokého okolia v priebehu troch dní mohli porozmýšľať nad príčinami vyhorenia v zamestnaní, v rodinnom a manželskom živote, v náboženskom živote a v kultúre i umení. Páter Augustyn hovoril o ohrozeniach spojených s vnútornou prázdnotou, ktorá sa prejavuje depresiou, agresivitou a zlozvykmi a tiež ako si poradiť s emóciami v období vyhorenia.

Počas duchovnej obnovy veriaci mohli adorovať Ježiša v Sviatosti oltárnej, ktorá bola vyložená na oltári a tiež prijať sviatosť zmierenia, ktorú po celý čas vysluhovali miestny bratia minoriti, alebo zakúpiť knihy od pátra Augustyna, ktoré ponúkalo vydavateľstvo Dobrá kniha, ktoré zároveň bolo spoluorganizátorom tohto podujatia.

Text: lmb; foto: ofmconv.