Bratislava

Duchovné cvičenia juniorov

Keďže sa nám už začal semester, zobrali sme si pár dní dovolenky, aby sme sa mohli zúčastniť na duchovných cvičeniach v Krakove.

Dovolenkou jednak treba šetriť, preto sme z Bratislavy vyrazili až vo štvrtok (24. 9.) večer – po školských povinnostiach. Zamierili sme najskôr do Spišského Štvrtku, kde nás obetavo čakal brat Ondrej Pastva. V piatok ráno sme sa s bratmi pomodlili breviár, zjedli sme raňajky a zamierili do Krakova. Naša navigácia nás viedla inou cestou, ako deň predtým navrhol Google, ale nehádali sme sa. Keď sa k tomu pripočítali krakovské dopravné zápchy, vyšlo z toho dvadsaťminútové meškanie.

Duchovné cvičenia viedol varšavský dominikán Krzysztof Pałys [po slovensky Krištof Palys]. Ich hlavnou témou bol „Odpočinok pred Pánom“. Rozšíril naše odpočinkové obzory o nový rozmer – adoráciu Sviatosti Oltárnej. Netreba tam nič robiť, stačí byť prítomný. Konať bude Boh. Ak niekoho toto „ničnerobenie“ uspí, nech mu je na povzbudenie myšlienka, že Pán je ako lekár – keď operuje najťažšie prípady, musí ich najprv uspať. Vo svojich príhovoroch sa páter Krištof dotkol aj základných čŕt života každého rehoľníka: viera, sloboda, otvorenosť, pokora, radosť a vďačnosť. V posledný deň (utorok) nám porozprával o svojej ceste k Bohu a k dominikánom. V tento deň taktiež obnovili naši poľskí spolubratia svoje rehoľné sľuby na ďalší rok.

Po zakončení duchovných cvičení sme sa ešte stihli prejsť po Krakove, zjedli sme obed, pobalili sme sa, poďakovali sme a vrátili sme sa domov.

Text: br. Tomáš M. Vlček
Foto: br. Marek M. Kowalcze, br. Jan M. Szevek, br. Wojciech Szymczak a náhodní okoloidúci