Bratislava

Růžencové bratrstvo v Šaštíne

V sobotu 3. října se uskutečnila pouť Růžencového bratrstva z Karlové Vsi do Šaštína k Panně Marii Sedmibolestné. Ráno ve čtvrt na osm jsme v počtu asi 35 poutníků vyjeli autobusem od školy sv. Františka. V bazilice nás v 9:00 uvítal provinciál Řádu Kazatelů čili Dominikán. Jejich řád se věnuje růžencovým bratrstvům (RB), proto nás toto dopoledne doprovázeli jako organizátoři této celoslovenské poutě. Po uvítacím slově byla přednáška o pátém tajemství radostného růžence. (Každý rok je zaměřen na jedno tajemství). Po ní byla půlhodinová pauza na osobní modlitbu. Poutníci byli vybízeni, aby na tomto milostiplném místě neváhali odevzdat svoje těžkosti bolestné Matce a zároveň ji prosit o potřebné milosti. Za chvíli Sedmibolestnou obklopili zbožní křesťané a klečíce na kolenou obraceli svůj zrak k nebeské Matce.

Pak následovala společná modlitba Koruny Panny Marie podle Ludvíka z Monfortu na jejímž konci všichni členové RB obnovili svůj závazek a slib. Po té následovala diskuze, tedy otázky a odpovědi na téma RB a jejich organizace. Na konec dopoledního programu nemohla chybět modlitba růžence s rozjímáním, po které následovala ve 12:30 slavností mše svatá, kterou celebroval otec biskup František Rábek. V kázání vyzdvihl moc a sílu růžence, přirovnal ji k duchovné zbrani. V souvislosti s narůstající migrací muslimských utečenců, vzpomenul Bitvu u Lepanta, k níž došlo 7. října1571. Byla to jedna z největších a nejvýznamnějších bitev mezi křesťanským a islámským světem. Spojené síly Svaté ligy v ní rozdrtily hlavní flotilu osmanské říše a ukončily obavy křesťanského světa z brzkého tureckého útoku na Apeninský poloostrov a další části Středomoří. Bitva z dlouhodobého hlediska vážně podlomila osmanskou námořní moc. Vítězství nad muslimským vojskem bylo křesťany považováno za zázrak. Jelikož bylo připisováno přímluvě Panny Marie vyprošené modlitbami růžence, papež Pius V. na památku tohoto vítězství ustanovil svátek Panny Marie Růžencové, který se slaví každoročně vždy 7. října.

Po mši sv. se všichni začali rozjíždět do svých domovů. (Nechyběli ani poutníci z Košic.) Sjelo se nás přibližně 2000 poutníků. V loni nás bylo přes 4000 neboť to byl rok Sedmibolestné.

 

 

Text: br. Josef; foto: Vojto Toth, br. Josef