Bratislava

Stretnutie juniorov v BA

V nedeľu 18. októbra popoludní  sa františkánski, kapucínski a minoritskí juniori stretli v karloveskom minoritskom kláštore.

16 juniorov – bratov na počiatočnej formácii – spolu so svojimi magistrami navštívili areál Spojenej šk. sv. Františka. Tu sa oboznámili s aktuálnym dianím na škole – vďaka Cirkevnaj základnej umeleckej škole a rôznym krúžkom a podobným aktivitám je škola takmer naplno využívaná  nielen počas popoludňajších ale aj večerných hodín. V ešte väčšej miere to platí o telocvični, ako aj o celom školskom areáli, v rámci ktorého funguje aj gospelová kaviareň.

Následne v kláštornom refektári (jedálni) bratia premietali fotky zo svojich letných  aktivít, čo bolo nielen veľmi inšpiratívne, ale zároveň im to umožnilo lepšie sa navzájom spoznať a dozvedieť sa aj niečo o záľubách jednotlivých bratov, či o rehoľných obyčajoch.

Večeru a celkové pohostenie pripravili bratia (s pomocou pani Janky J), po večeri nasledovali slávnostné vešpery v kostole sv. Františka. Stretnutie spestril stolný futbal, biliard, ako aj mnoho osobných rozhovorov v príjemnej atmosfére.

text: br. Martin; foto: br. Tomáš