Bratislava

Františkánske trojdnie - Assisi

V našom bratislavskom kláštore sa pred sviatkom Sv. Franitška konala duchovná obnova. Deviati mladí muži dostali príležitosť prežiť v rehoľnej klauzúre jeden z najkrajších sviatkov nášho rádu. Po dňoch pôstu a duchovnej prípravy nastala chvíľa radosti zo sviatku sv. Františka, ktorý sme oslávili spolu s farníkmi a hosťami z rehole dominikánov a z rehole milosrdných bratov. Naši najmenší miništranti si počas slávnosti mohli vyskúšať minoritské habity. Do tých skutočných však budú musieť ešte chvíľu rásť...

text a foto: br. Jozef