Bratislava

Duchovná obnova gymnazistov

Tak ako minulý rok, aj tento rok sme sa prváci a druháci Gymnázia svätého Františka v Bratislave zúčastnili trojdňovej duchovnej obnovy v Račkovej doline, v termíne 28.-30. septembra. V krásnom podtatranskom prostredí sme okrem duchovného programu pod vedením pátra Tomáša (sväté omše, prednášky na tému dozrievanie, adorácia, možnosť svätej spovede), zažili kopec zábavy pri hrách a aktivitách, ktoré pre nás pripravili naše pani učiteľky. Boli to hry, pri ktorých sme sa bližšie spoznali, utužili kamarátske vzťahy a nadviazali nové priateľstvá.

Vrcholom tejto duchovnej obnovy bola imatrikulácia, ktorú druháci nachystali prvákom a tým ich privítali na škole a “prijali do cechu” gymnazistov. Prváci sa najprv ocitli v Hrách o život. Po akčnom bojovaní nasledovala slávnostná časť – príhovor pána riaditeľa a osobitné požehnanie prvákov pátrom Tomášom. Potom sa rozkrájala torta a začala diskotéka.

V stredu sme mali ešte posledné stretnutie s pátrom Tomášom vo forme diskusie, obed, no a potom nás už čakala cesta domov vlakom. Ďakujeme pani učiteľkám za zorganizovanie skvelej duchovnej obnovy, pátrovi Tomášovi za duchovné vedenie, pánovi riaditeľovi, že prišiel za nami až do Račkovej doliny a samozrejme našim druhákom za nezabudnuteľné imatrikulácie. Sme veľmi radi, že sme začiatok nášho štúdia na našom gymnáziu začali takto radostne a v spoločenstve s Bohom a s ľuďmi, s ktorými budeme počas štyroch rokov zažívať veľa spoločných chvíľ.

Janka Kosseyová