Bratislava

Katechéza o novej encyklike

V piatok 20. novembra bola v bratislavskom minoritskom kostole predstavená posledná encyklika pápeža Františka Laudato si’. Prednášajúcim hosťom večera venovaného náboženskému vzdelávaniu dospelých bola RNDr. Andrea Novomeská, PhD. Po sv. omši, v ktorej sa veriaci modlili za celé stvorenie, boli priblížené základné posolstvá jednotlivých kapitol pápežského dokumentu, ktorý je dnes už súčasťou sociálnej náuky Cirkvi. Po prednáške nasledovala dikusia. Tá ukázala, že encyklika poslucháčov zaujala a mnohí si ju už so záujmom prečítali. Ich postrehy zvýraznili viaceré aspekty morálno-teologického i prírodovedeckého charakteru dokumentu.

Večer s novou encyklikou bol súčasťou série prednášok s názvom Katechéza u minoritov. Rehoľná komunita v bratislavskej Karlovej Vsi sa pravidelnými prednáškami usiluje sprístupniť katolícke učenie o Bohu, Cirkvi a o svete čo najširšiemu okruhu záujemcov.

 

info a foto: br. jozef