Bratislava

Zjavenie Pána v kláštoroch

Na slávnosť Zjavenia Pána, keď sa bratia po sviatkoch zídu, je zvykom vykonať posviacku kláštorných priestorov a losovanie patrónov na nasledujúci rok. O stanovenej hodine sa bratia schádzajú v kaplnke, kde predstavený predčíta modlitbu. Po znaku pokoja, sa potom za spoločného spevu kolied kropia svätenou vodu a okiadzajú miesta spoločného života v kláštore, ako aj cely jednotlivých bratov. Na dvere každej cely sa umiestni tradičný nápis pripomínajúci trojkráľovú posviacku. V bratislavskom kláštore sme tento rok posvätili aj jasličky na kláštornom dvore, garáž a autá.

Počas obedu alebo v iný vhodný moment sa koná spoločné losovanie patrónov. Každý brat má tak prideleného jedného už kanonizovaného spolubrata, ktorý ho bude počas nasledujúceho roku zvlášť sprevádzať. Je to zároveň príležitosť o niečo viac poznať život a posolstvo vylosovaného svätca.

Okrem osobných patrónov losujú sa aj patróni celej komunity. Patrónom slovenskej kustódie sa pre tento rok stal sv. František Anton Fasani. V Bratislave sa okrem patróna pre kláštor (čerstvo blahoslavený Zbišek Strzalkowski, jeden z minoritských mučeníkov v Peru) vylosoval aj patrón spoločenstva juniorov – Bl. Ján Krstiteľ Triquerie, jeden z minoritských mučeníkov francúzskej revolúcie.