Bratislava

Stretnutie rehoľníkov s biskupmi

Na sviatok Obetovania Pána pozýva biskup všetkých rehoľníkov, ktorí pôsobia v jeho diecéze, na spoločné stretnutie pri príležitosti Dňa zasväteného života.


V bratislavskej arcidiecéze sa toto stretnutie začalo o 17:00 v Dóme sv. Martina. Svätej omši predsedal otec arcibiskup Stanislav Zvolenský a kazateľom bol jeho pomocný biskup Jozef Haľko. Meditoval nad slovami Simeonovho chválospevu „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka...“ Každá zasvätená osoba ich dennodenne opakuje v modlitbe pred spaním zvanej Kompletórium. Hoci sa týmto dňom skončil Rok zasväteného života, otec arcibiskup v závere svätej omše výstižne poznamenal, že čas zasväteného života pokračuje.
Po svätej omši sme sa presunuli auly Benedikta XVI. v kňazskom seminári. Najprv sa nám prihovoril páter Václav Hyppius (redemptorista), ktorý zhodnotil končiaci sa Rok zasväteného života. Nadviazal na neho otec arcibiskup Zvolenský. Príhovor začal štatistikou týkajúcou sa počtu  rehoľníkov pôsobiacich v jeho diecéze. Na záver sme sa spoločne pomodlili a presunuli sme sa do jedálne, kde sme sa mohli porozprávať a posilniť.


Text: br. Tomáš M.
Foto: Martin Ligač SVD