Bratislava

Pozvánka na duchovnú obnovu

O láske a odpustení s pátrom Eliasom Vellom OFMConv.

Vstup je voľný.

Ubytovanie a stravovanie nezabezpečujeme.

Počas prestávok bude k dispozícii káva a čaj.

Miesto & Čas

Kostol sv. Františka, Bratislava - Karlova Ves

26. – 27. apríl 2016

Program

UTOROK (26. apríl 2016)

8.30 Chvály
9.30 - 10.45 Prednáška
11.30 - 12.45 Prednáška
17.30 Svätý ruženec
18.00 Svätá omša - spojená s posvätením vody, soli, oleja a obnovou krstných sľubov, po skončení sv. omše prednáška

STREDA (27. apríl 2016)

8.30 Chvály
9.30 - 10.45 Prednáška
11.30 - 12.45 Prednáška
17.30 Svätý ruženec
18.00 Svätá omša - spojená s modlitbami za uzdravenie s adoráciou a eucharistickým požehnaním

plagat vella