Bratislava

Bratislava: Kurz Dominik

Karloveskí birmovanci absolvovali víkendovú duchovnú obnovu – tzv. kurz Dominik.

Kurz prebiehal v dňoch 15. – 17. apríl v Rodinnom centre v areáli Spojenej školy sv. Františka. Viedol ho dk. Milan Potočiar z Čadce, s ktorým prišli dvaja animátori, pomáhali im aj traja naši animátori.  Rozmanité hry, súťaže, krátke prednášky, pozeranie  videí, zdieľanie v skupinkách a podobné aktivity absolvovalo 35 mladých pripravujúcich sa na birmovku. O mnohom svedčí skutočnosť, že na obe otázky: Komu sa nechcelo prísť na tento krurz? i na otázku: Kto je rád, že prišiel? zdvihli ruky takmer všetci.

text a foto: br. Martin