Bratislava

Bratislava: Púť miništrantov do Šaštína

Karloveskí miništranti spolu s niekoľkými stovkami miništratov putovali k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína , kde im saleziáni pripravili bohatý program. Všetko to začalo registráciou a uvítacím programom, v ktorom súťaživým a veľmi zábavným spôsobom chalani preukázali svoje vedomosti najmä z duchovnej a športovej oblasti. Následne bola mladším venovaná katechéza v bazilike. Chalani nad 13 rokov si mohli vybrať jeden zo štyroch wokshopov zameraných na tému milosrdenstva. Sv. omšu , počas ktorej boli takmer všetci miništranti v liturgickom oblečení celebroval o. bp. Tomáš Galis zo Žiliny. Po výbornom obede si chlapci stihli užiť nafukovací futbal, hrad a šmýkačky, nasledovalo divadelné predstavenie o Don Boscovi, a potom rôzne súťaže, za ktoré dostávali chalani žetóny a za ne si mohli nakúpiť knihy, sladkosti alebo pamiatkové predmety. Program ukončila adorácia v bazilike.

Cestou domov sme sa zastavili v dedinke Naháč. Odtiaľ sme peši vyšliapali na Katarínku, na miesto kde je postupne obnovovaný františkánsky kostol a kláštor. Tu sme si opiekli špekáčiky a pozreli sme si unikátnu lesnú železničku s rozmanitými vagónmi a výhybkami, ktoré sme vedeli aj ručne prestavovať.

Ďakujeme Pánu Bohu za krásne strávený deň, vynikajúce počasie a ochranu na cestách (srnec nám prebehol cez cestu našťastie v mieste, kde ho bolo vidno už z diaľky). Ďakujeme aj p. Mariánovi Pulmanovi za to, že bol opäť ochotný nám poslúžiť ako šofér  a fotograf.

Text: br. Martin; Foto: Marián P., br. Martin