Bratislava

Bratislava: Púť do Krakova

V rámci roku milosrdenstva putovali veriaci z Karlovej Vsi do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove – Łagiewnikách.

38 pútnikov vyrazilo v nedeľu 15.5. o 13.45. Prvou našou zastávkou bolo Centrum sv. Maximiliána v Osvienčime – Harmenžách. Ubytovali sme sa u sestričiek Misionariek Nepoškvrnenej otca Kolbeho. Potom nám minoritia, brat Piotr predstavil výstavu obrazov Mariána Kołodzieja, bývalého väzňa tunajšieho koncentračného tábora. Na mnohých obrazoch je zobrazený sv. Maximilián, ktorý svojou obetavosťou a najmä ponúknutím svojho života za život otca rodiny výrazne ovplyvnil mnohých spoluväzňov.

Prezreli sme si aj japonskú záhradu, ktorá pripomína misionársku činnosť zakladateľa Rytierstva Nepoškvrnenej v Japonsku. Navštívili sme aj kostol, v ktorom sa veľkému záujmu tešila soška Panny Márie „Spoza drôtov“, ako aj tabule pripomínajúce zasvätené osoby, ktoré zahynuli v k. tábore.

Večer sme zakončili modlitbou pred Sviatostným Spasiteľom v kláštornej kaplnke.

V pondelok sme vyrazili už o 6.30. Napriek tomu sme sa nevyhli „všadeprítomným“ zápcham. Do svätyne Božieho milosrdenstva sme prišli s vyše polhodinovým meškaním, vďaka čomu nám sestra kostolníčka i jej spolusestra mohli aj v praxi prejaviť charizmu svojej rehole – milosrdenstvo. Po sv. omši v Slovenskej kaplnke tunajšej svätyne nám s. Damiána objasnila symboliku loga roku Božieho milosrdenstva a vyzvala nás, aby sme s odvahou prekročili bránu milosrdenstva. To sme vzápätí aj napriek tmavým mrakom a chvíľkovému citeľnému ochladeniu vykonali.

Po krátkej modlitbe v bazilike sme sa pomodlili pri hrobe sv. Faustíny, pozreli sme si aj jej (premiestnenú) celu. Následnej sme navštívili blízke Sanktuárium sv. Jána Pavla II., kde sme si uctili jeho relikvie, v hornom kostole sme obdivovali mozaiky o. Marka Rupnika.

Popoludní sme navštívili historické centrum Krakova –hrad Wawel s katedrálou, hlavné námestie so „súkenicami“, minoritský kostol sv. Františka, v ktorom sme videli aj oltár Nepoškvrnenej, na ktorom sv. Maximilián raz našiel presne toľko peňazí, koľko potreboval po vydaní prvých čísel Rytiera Nepoškvrnenej. Videli sme aj časť krížovej chodby, ktorá spája kostol s kláštorom. V ňom študovali aj niektorí bratia zo Slovenska. Súčasťou kostola je kaplnka Bolestnej Panny Márie, patrónky Krakova, kam sa z neďalekej biskupskej kúrie prichádzal modliť aj bp. Karol Wojtyła.

Napokon sme sa všetci šťastne vrátili domov. Pán bol k nám milosrdný a doprial nám dobré počasie, ako aj príjemnú atmosféru modlitby a porozumenia.

Text: br. Martin; Foto: Vojto Tóth