Bratislava

Bratislava: Nevšedná krížová cesta

vieraasvetloHnutie Viera a Svetlo pripravilo na Kvetnú nedeľu pre veriacich farnosti v Karlovej Vsi nevšednú krížovú cestu...

Hnutie Viera a Svetlo pripravilo na Kvetnú nedeľu pre veriacich farnosti v Karlovej Vsi nevšednú krížovú cestu, v ktorej jednotlivé zastavenia dramatickým spôsobom predstavovali naši priatelia, žijúci medzi nami s mentálnym postihnutím. Kríž, ktorý vo svojom živote nesú, dáva veľkonočným udalostiam sprítomneným v ich podaní nesmiernu výpovednú silu.

Viera a Svetlo vzniklo v roku 1971 v Lurdoch a už niekoľko rokov pôsobí aj v našej bratislavskej farnosti, kde si zvolilo za svojho patróna svätého Gorazda. Je to celosvetové ekumenické spoločenstvo mentálne postihnutých ľudí, ich rodičov a priateľov. Zakladá sa na presvedčení, že každý človek s mentálnym postihnutím je plnohodnotnou osobou so všetkými právami ľudskej bytosti: predovšetkým právom byť milovaným, uznávaným a rešpektovaným pre seba samého, má mať právo voľby, právo na potrebnú pomoc pre rast vo všetkých oblastiach ducha i tela.

.