Bratislava

Bratislava: Šiesta pašiová kázeň 2012

ukrizovanyV šiestom pôstnom zamyslení sme sa vrátili k Ježišovým posledným chvíľam.

V šiestom pôstnom zamyslení sme sa vrátili k Ježišovým posledným chvíľam. Spolu s br. Martinom Kollárom sme rozjímali o posledných slovách, ktoré zazneli z Kristových úst na kríži. Kvetnou nedeľou sme vstúpili do Veľkého týždňa, v ktorom si Kristovo utrpenie pripomíname osobitným spôsobom. 

.

{youtube}HEzl9FxIvA8{/youtube}