Bratislava

Bratislava: Cyklopúť do Marianky

Karloveskí miništranti putovali na bicykloch do Marianky, kde na chvíľku zažili atmosféru odpustových slávností.

V tomto roku sme mali technicky aj fyzicky náročnejšiu trasu – cez Kačín. Postupne sa k nám pridávali ďalší chalani až ich počet pod Kačínom  dosiahol 11. Spolu s dvoma otcami a so mnou sme boli 13-ti. Prudký zjazd do Mariánky preveril naše jazdecké schopnosti, a aj keď sme zaznamenali niekoľko pádov, našťastie sa to zaobišlo prakticky bez zranení – odnieslo si to len oblečenie.

Prechod bránou milosrdenstva a krátka modlitba v Bazilike narodenia Panny Márie bolo príjemným duchovným vyvrcholením púte a zároveň chvíľou odpočinku v chládku svätyne. Potom sme sa už len zastavili pri studničke vo svätom údolí a pokračovali sme na Malý Slavín, kde bola vytúžená opekačka ako aj futbal v lese.

Na oboch bodovaných horských prémiách vyhral Miško, no bodovali všetci.  Všetci sa zhodli na tom, že aj keď to bolo náročné, bolo to veľmi pekné. Ďakujeme, Panna Mária za krásne prežitú oslavu Tvojich narodenín.

Text: br. Martin