Bratislava

Príprava do manželstva

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

Vhodné pre páry, ktoré sa rozhodli alebo uvažujú o spoločnej budúcnosti. Prihláste sa alebo posuňte záujemcom.

wedding 997605 960 7209 večerov pod záštitou Diecézneho Centra pre rodinu

KEDY: 9 pondelkov v čase od 19.00 do 21.30 začínajúc 3.10.2016, predpokladaný záver  5.12.2016.  Konkrétne dátumy sú: 3.10.;10.10.;17.10.;24.10.;7.11.;14.11.;21.11;28.11. a 5.12.2016.

KDE: Centrum pre rodinu, Karloveská 32 - vstup z areálu školy, alebo cez kaviareň Gospelcafé.

Počet párov: maximálne 8.

PRIHLÁSIŤ SA VOPRED NUTNÉ na www.domanzelstva.sk alebo 0903767752.

Organizujú manželské páry zo spoločenstva Misia Máriina a bratia minoriti