Bratislava

Pohreb p. Marty Konrádovej

20. septembra si Pán povolal p. Martu, vzácnu osobnosť Karlovej Vsi, ktorá vynikala najmä v službe chudobným a ľuďom bez domova.

Pohrebné obrady 30.9. viedol v lamačskom krematóriu P. Jozef Sukeník OFMConv. Okrem rodiny zosnulej boli prítomní traja rehoľní a traja diecézni kňazi, diakon, rehoľní bratia františkáni a minoriti, ako aj početní veriaci najmä z Karlovej Vsi.

P. Jozef počas obradu vyzdvihol láskavosť a obetavosť  p. Marty. Zosnulá sa v Karlovej Vsi zapájala prakticky do všetkých charitatívnych podujatí, ktoré sa u nás organizovali. Boli to najmä zbierky pre Albánsko a pre Útulok sv. Františka v Levoči. Veľmi významná bola aj jej služba prekladateľky a tlmočníčky z nemeckého jazyka počas prípravy a stavby kostola sv. Františka v rámci komunikácie s hlavným architektom p. J. Dahindenom zo Švajčiarska.

Po cirkevnom obrade nasledovali príhovory a poďakovania zo strany rodiny, ako aj predstaviteľov charitatívnych organizácií. Br. Matúš OFM vyjadril svoju vďačnosť a úctu v mene združenia Hľa človek, ktoré sa v centre Bratislavy venuje ľuďom bez domova.

Text: br. Martin; Foto: Vojto Tóth