Bratislava

Bratislava: Živý betlehem

Betlehem 2016 v Karlovej Vsi hodnotíme veľmi pozitívne.

Čo sa týka prípravy, skúšobné nácviky hercov a spevákov, boli úspešne aj vzhľadom na to, že niektorí členovia sa ich najmä kvôli chorobe nemohli zúčastniť. Stavanie maštali, prístrešku pre spevákov, hudobníkov a zvukárov a stavanie ostatných kulís ako napríklad obývačky, sa aj napriek nízkym teplotám a nie najvhodnejším podmienkam spoločnými silami zvládlo. Rekvizity boli veľmi dôveryhodné vtedajšej dobe a kostýmy boli ako ušité na mieru. Samotné prevedenie veľmi oživili aj živé zvieratká, ktoré pritiahli nie jedného diváka. Brat Martin veľmi dobre zvládol prípravu scenáru. Na mieste plnil úlohu hlavného režiséra a to najmä pri zmene výstupov a pri zmene dejstiev. Diváci mohli zažiť nie len umelecký, ale aj duchovný zážitok a to vďaka takmer reálnemu premiesteniu sa v čase o 2000 rokov. Celé predstavenie divákov stiahlo do deja a s úžasom sledovali, ako sa to všetko začalo pred mnohými rokmi.

V mene hercov, spevákov a hudobníkov, Petra.

Video si môžete pozrieť tu.

Foto: Marián Polák; Ľubica Baroková