Bratislava

Ba: Príprava do manželstva

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

9 večerov pod záštitou Diecézneho Centra pre rodinu

Manželske kurzy1KEDY: 9 pondelkov v čase od 19.00 do 21.30 začínajúc 3.4.2017, predpokladaný záver 19.6.2017. Konkrétne dátumy sú: 3.4.;10.4.;24.4.;15.5.;22.5.;29.5.;5.6.;12.6. a 19.6.2017.

KDE: Centrum pre rodinu, Karloveská 32 - vstup z areálu školy, alebo cez kaviareň Gospelcafé.

Počet párov: maximálne 8.

PRIHLÁSIŤ SA VOPRED NUTNÉ na www.domanzelstva.sk alebo 0903767752.

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

Organizujú manželské páry zo spoločenstva Misia Máriina a bratia minoriti