Bratislava

Nové: Ako som sa nestal mučeníkom

Vypočujte si tento príbeh na vlastné uši! A to nie je všetko...

05

V dňoch od 17. do 19. marca sme v našom bratislavskom kláštore hostili troch spolubratov, ktorí pôsobia v Ríme ako najbližší spolupracovníci generálneho ministra: poľský páter Jaroslav Wysoczański a indický páter Alfonz Vazhappanady sa venujú misijnej animácii a páter Joseph Blay z Ghany má na starosti spravodlivosť, pokoj a ochranu stvorenstva. Bratislava bola ich poslednou zastávkou v rámci trojtýždňovej cesty po minoritských formačných domoch v strednej Európe.

Bratov z Krakova do Bratislavy priviezol páter Tomáš Lesňák v piatok popoludní. Večer sa zúčastnili na slávnostnej svätej omši, počas ktorej sa páter Jaroslav podelil svojimi spomienkami na blahoslavených Michala a Zbiška. Taktiež vysvetlil, prečo sa mučeníkom nestal aj on sám.

08

Po kázni boli do nášho kostola uvedené ich relikvie a po svätej omši sme si ich mohli uctiť. Na túto udalosť sme sa už pred svätou omšou pripravovali krížovou cestou, ktorá ukázala, ako blahoslavení Michal a Zbišek svojím životom a smrťou nasledovali príklad Ježiša Krista (text krížovej cesty si môžete stiahnuť tu).
V sobotu naša bratislavská komunita prežívala deň duchovnej obnovy. Počas nej sa nám prihovorili  aj ostatní bratia. Brat Joseph nám priblížil encykliku pápeža Františka Laudato si’, ktorej témou je starostlivosť o náš spoločný dom – o našu planétu. Brat Alfonz svoju prednášku zameral na apoštolskú exhortáciu pápeža Františka Evangelii Gaudium o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete. Popoludní bratia využili príležitosť a vybrali sa spoznávať krásu Bratislavy. Večer sa už niesol v znamení slávnosti sv. Jozefa. Brat Josef pripravil peknú oslavu, ktorá vyvrcholila nadšeným spevom piesní z rôznych kútov sveta.
Na nedeľnej svätej omši sa bratia v kázni prihovorili deťom. Páter Jaroslav hovoril o pôsobení našich mučeníkov v Peru: páter Michal sa venoval deťom a mládeži a páter Zbišek navštevoval chorých a ošetroval ich. Páter Joseph nadviazal na evanjelium o samaritánke pri studni a hovoril o tom, ako ďaleko musia v Ghane niektorí ľudia chodiť po vodu. Páter Alfons priblížil situáciu detí v Indii. Kázeň sme zakončili ghanskou piesňou „Danasi“, ktorou sme Bohu poďakovali za Jeho dobrotu a lásku. Po svätej omši bratia odcestovali do Viedne, odkiaľ na druhý deň odleteli do Ríma.

45