Bratislava

BA: Nočná krížová cesta

V piatok dňa 10. marca 2017 sa v našej farnosti uskutočnila historicky prvá nočná krížová cesta. Výnimočná bola však aj svojou dĺžkou. Kráčali  sme totiž do blízkeho pútnického miesta – do Marianky.

Chceli sme toto podujatie zveriť Bohu, a tak sme sa stretli na svätej omši v kostole sv. Františka o 22.00 hod. Príjemným a povzbudzujúcim prekvapením bola účasť manželiek niektorých z nás, či farníkov, ktorí nás prišli povzbudiť.

Páter Tomáš v príhovore osobitne zdôraznil, že aj táto forma prípravy na Veľkú Noc nám má pomôcť odpútať sa od hriechu, vnútorne sa obrodiť a naštartovať zmenu v našom osobnom vzťahu s Ježišom. Máme sa zbaviť všetkých očakávaní a vydať s na dlhý pochod s otvoreným srdcom, ochotným prijímať príhovor Boha.

Po záverečnom požehnaní a skupinovej fotografii všetkých aktérov sme o 23.06 hod. vyrazili. Vykročili sme v ústrety noci a nepoznanému nočnému putovaniu. Dvaja kňazi, dvaja rehoľníci, jedna žena a 26 mužov odhodlaných siahnuť v prípade potreby až na dno svojich síl.  Ale neboli sme to len my, Karlovešťania. Mali sme medzi sebou aj zástupcov iných farností (Dúbravka, Vajnory, Krasňany...).

Cez Železnú studienku, po asfaltových cestách i lesných chodníkoch, či zabahnených lesných cestách, takmer mlčky (aby sme mohli rozjímať),  sme okolo pol štvrtej nad ránom doputovali do cieľa – Marianky. Tam sa od nás odpojilo niekoľko členov, ktorí už vopred avizovali, že tam skončia; jeden pokračoval osamote až do Krasňan.

Na spiatočnú cestu sa nás vydalo 21. Cez Kačín a Lamač sme sa nakoniec krátko po siedmej hodine ráno vrátili naspäť do Karlovej Vsi, prešli sme viac ako 31 kilometrov.

Ako sa na krížovú cestu patrí, aj na tejto sme sa modlili a rozjímali pri jednotlivých zastaveniach. Mali sme k dispozícii mimoriadne inšpirujúce texty, takže bolo medzi jednotlivými zastaveniami o čom premýšľať.

Pán nás sprevádzal a požehnal svojou milosťou. Nikomu sa v ťažkých nočných podmienkach nič nestalo a to len umocnilo kopec zážitkov z tejto nevšednej krížovej cesty, ktorá by v našej farnosti mohla znamenať začiatok novej tradície.

V. Šimko