Bratislava

Pozvánka: Miništrantský tábor

Miništrantov vo veku 8 – 18 rokov pozývame na tábor do Brehova v dňoch 31.7. – 4.8.17.

V tomto roku stého výročia Fatimských zjavení a založenia Rytierstva Nepoškvrnenej bude heslom tábora: Rytier Nepoškvrnenej Panny Márie.  Teda okrem liturgickej a duchovnej formácie sa budeme usilovať aj o posilnenie rytierskeho ducha chlapcov, ktorí posluhujú pri Pánovom oltári.

Tu - v prihlasovacom formulári nájdete podrobnejšie informácie.

Niekoľko linkov na predchádzajúce ročníky:

www.youtube.com/watch?v=t3nFCIYA1MU

https://www.youtube.com/watch?v=xqtASW8bhyg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=n8UaQUiequI

https://minoriti.sk/8432-brehov-ministrantsky-tabor

https://minoriti.sk/7929-poniky-ministrantsky-tabor

https://minoriti.sk/18-aktuality/2026-brehov-oltar-boys-camp-2014

 

br. Martin a animátori