Bratislava

BA-KV: grilovačka na záver roka

Mladí z Karlovej Vsi si zorganizovali grilovačku po poslednej mládežníckej sv. omši v tomto školskom roku.

Stalo sa to v utorok 20. júna. Veľmi pozitívne na celej akcii bolo, že nielen nápad, ale aj realizácia grilovačky šla cez mladých – nákup potravín, zabezpečenie grilov, zorganizovanie hudby (reprodukovanej), umiestnenie lavičiek, stolov, ping-pongu, stolného futbalu,...

Skrátka jedna radosť J

Text: br. Martin; Foto: Zuzka