Bratislava

Badín: Letná duchovná obnova

MM mini

Podnety encykliky Amoris laetitia celý týždeň intenzívne skúmali účastníci letnej duchovnej obnovy spoločenstva Misia Máriina...

Takto by sme tiež mohli parafrázovať začiatok pápežskej exhortácie Amoris laetitia. „Radosť lásky, ktorá sa žije v rodinách, je aj potešením Cirkvi.“ Najmä ak si to dáte do súvisu s bodom 121 Exhortácie „...keď muž a žena slávia sviatosť manželstva, Boh sa v nich takpovediac zrkadlí; vtláča do nich vlastné črty a nezmazateľný charakter svojej lásky. Alebo s bodom 215, v ktorom sa hovorí: Plodivý význam sexuality, reč tela a gestá lásky prežívané v príbehu manželského páru sa stávajú „neprerušenou kontinuitou liturgického jazyka“ a „manželský život sa v určitom zmysle stáva liturgiou“.(Liturgia = bohoslužba; pozn. autora)

Tieto a ďalšie burcujúce podnety encykliky Amoris laetitia celý týždeň intenzívne skúmali účastníci letnej duchovnej obnovy spoločenstva Misia Máriina pod vedením svojho milovaného duchovného otca a hlavného spovedníka v chráme sv. Petra v Ríme pátra Luciána Boguckého, OMFConv.

Srdcia členov a sympatizantov Misie Máriinej horeli pri výzve na prípravu snúbencov a sprevádzanie novomanželov v prvých rokoch manželstva. A srdcia sa roztápali aj pri ďalšej výzve pápeža na zdravú sebakritiku a príklon k zdržanlivosti, láskavosti a nežnosti v posudzovaní a na potrebu rozlišovania. Odpoveďou bude áno – ideme do toho. Len si ešte povieme ako, neunáhlime sa do nadšenej neodbornosti a roztrieštenosti.

Pre úplnosť treba snáď len dodať, že vynikajúce podmienky nám zabezpečil v týždni od 9.7.2017 Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Badíne, ktorý svojím vybavením, veľkosťou a rodinnou kuchyňou hravo uspokojil nároky 110 členného kolektívu všetkých vekových kategórií.

Text: Ladislav Šutý, foto: Monika Vaneková