Bratislava

Bratislava: 100 rokov MI

V nedeľu 13. augusta, v predvečer sviatku sv. Maximiliána, sme si v našom karloveskom kláštore pripomenuli dvojité mariánske výročie:
storočnicu fatimských zjavení i sto rokov od založenia Rytierstva Nepoškvrnenej. Kláštor minoritov v Bratislave je národným centrom Rytierstva, preto sa na slávnosti zúčastnili aj niekoľkí vzácni hostia.
 
Slávnostnú sv. omšu spolu s prítomnými kňazmi celebroval otec biskup Jozef Haľko. Ten vo svojej homílii predostrel príklad sv. Maximiliána Kolbeho, ktorý vystúpil z anonymného radu, aby obetoval svoj život za neznámeho spoluväzňa, otca rodiny. Pripomenul, že i my sme povolaní „vystupovať z radu“ anonymity a vydávať v dnešnom svete svedectvo o Kristovi. Na slávnosti sa zúčastnili zástupcovia Rytierstva Nepoškvrnenej z viacerých kútov Slovenska, z Českej republiky, ako aj členovia iných rehoľných inštitútov: milosrdní bratia a bratia františkáni. 
Po sv. omši sme otvorili výstavu Život a dielo sv. Maximiliána M. Kolbeho. Jej dramaturgiu a obsah priblížil autor slovenského textu výstavy i autor najnovšej knihy o sv. Maximiliánovi „Svedok bezhraničnej Lásky“, Dariusz Żuk-Olszewski. Výstava, ktorá bola pôvodne vytvorená pre poľský parlament vo Varšave, bude prístupná v karloveskom Kostole sv. Františka po celý mesiac.