Bratislava

Bratislava: Duchovná obnova s Eliasom Vellom (galéria + audio)

vella v bratislaveFarskú duchovnú obnovu v Bratislave - Karlovej Vsi viedol v dňoch 1. - 3. mája páter Elias Vella, minorita z Malty.

 

.

Farskú duchovnú obnovu v Bratislave - Karlovej Vsi viedol v dňoch 1. - 3. mája páter Elias Vella, minorita z Malty. Hlavnou témou duchovnej obnovy bola mariánska spiritualita súčasného kresťana.

.

Duchovnej obnovy O Panne Márii vedenej vzácnym hosťom sa zúčastnilo niekoľko  tisíc veriacich, ktorí do kostola sv. Františka došli aj z iných bratislavských farností a z blízkych i ďalekých častí Slovenska, Moravy i Čiech. Počas troch dní páter Vella prednášal meditácie o rôznych aspektoch kresťanského života vychádzajúc z biblických a teologických prvkov dotýkajúcich sa osobnosti Panny Márie a jej príkladu pre súčasného kresťana, ktorý s Máriou kráča k Ježišovi. V príhovoroch minoritu z Malty často znela otázka: Aký má byť kresťan, ktorý je mariánskym ctiteľom?

Páter Vella počas troch dní sprevádzal veriacich poučnými slovami a svojou modlitbou. Práve spoločná modlitba ruženca, korunky k Božiemu Milosrdenstvu, loretánskych litánií i modlitba a spevy chvál vtlačili týmto trom dňom s pátrom Vellom osobitný charakter. Pri večerných svätých omšiach sme sa spoločne modlili za uzdravenie, oslobodenie a za vyliatie Ducha Svätého.

.

Elias Vella, OFMConv.

Páter Elias Vella, OFMConv. sa narodil na Malte v St. Paul´s Bay. Je členom rehole konventuálnych františkánov - minoritov. V roku 1965 ukončil štúdium teológie na Lateránskej univerzite v Ríme. Je autorom viacerých známych publikácií z oblasti duchovného života a pastorácie. V rokoch 1974 – 1986 slúžil v reholi ako provinciálny minister pre bratov na Malte. Bol tiež farárom v St. Paul´s Bay. Páter Vella vedie v súčasnosti mnoho seminárov o duchovnom živote po celom svete. Dnes patrí medzi najznámejších kazateľov katolíckej cirkvi. Mnoho ľudí vyhľadáva jeho pomoc z dôvodu bohatých skúseností, ktoré nadobudol v službe hlavného exorcistu na Malte.

.

Prednášky a homílie pátra Vellu si môžte VYPOČUŤ alebo STIAHNUŤ TU... 

..