Bratislava

Bratislava: Sviatosť birmovania

V minoritskej farnosti Karlova Ves sa v nedeľu, 7. júna, uskutočnila birmovka.

V minoritskej farnosti Karlova Ves sa v nedeľu, 7. júna, uskutočnila birmovka.

Sviatosť birmovania udeľoval otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Touto sviatosťou sa uviedlo do „dospelého“ kresťanského života 85 birmovancov v našej farnosti. Na jej vhodné prijatie sa pripravovali pravidelnými stretnutiami s animátormi. Väčšina z nich absolvovala i evanjelizačný víkendový kurz Dominik.

Otec arcibiskup vo svojej homílii poukázal na veľkosť lásky medzi Božími osobami, ktorá je podobná do lásky manželskej, keď už oni hovoria my a nie ja. Pred birmovaním tiež poukázal i na krátkosť tohto okamihu udelenia sviatosti a preto na potrebu ich maximálnej otvorenosti a sústredenosti.Vyprosujeme našim birmovancom plnosť pôsobenia darov Ducha Svätého.

Text/foto: br. Tibor