Bratislava

Kríza alebo šanca

Dvadsať osem mužov z Bratislavy vo veku 33-plus sa v piatok 6. októbra 2017 podvečer zišlo na duchovnej obnove do jezuitskej chaty v Trlenskej doline. Vytvorili jedinečné spoločenstvo upriamené na hľadanie Božej vôle. Páter Tomáš slúžil svojim sprevádzaním a slovom. Duchovná obnova pre chlapov sa konala po druhý raz. Tentokrát na tému krízy, alebo ako to bolo neskôr predefinované – o šanci stredného veku. Dotkli sme sa tiež tém, ako bohabojnosť a výchova. Tieto tri dni milosti charakterizovala otvorenosť a vzájomná prajnosť. Okrem prednášok a sv. omší bol priestor aj na stíšenie či osobnú modlitbu, no aj na diskusiu a družnú zábavu. Oproti minulému roku pribudla celonočná adorácia.