Bratislava

Miništrantský MartinCup a iné

Karloveskí miništranti obsadili v diecéznej futsalovej súťaži MartinCup do 14 rokov druhé miesto.

Vo finále prehrali až na penalty s družstvom z Radošoviec. Ostatné zápasy sa im podarilo vyhrať jednoznačne. Veľmi dramatický bol aj zápas v dekanátnom kole s Dúbravkou. Vďaka tesnému víťazstvu na domácej pôde o jeden gól sa im podarilo postúpiť na diecézne kolo do Senice.

Naši miništranti spolu s br. Josefom, Jánom a Martinom absolvovali na bicykloch aj púť po stopách bl. Titusa Zemana.  Trasa viedla po cyklistickom chodníku z Malých Levár, kde 9.4.1951 bola chytená skupina bohoslovcov, ktorých prevádzal don Titus cez rieku Morava. My sme cez túto rieku prešli pešo po moste a pozreli sme si aj miesto sútoku Dyje a Moravy, kde sa stretávajú hranice troch štátov.

Na zakončenie týždňa Cirkvi pre mladých sa naši miništranti vybrali na kopec Dúbravská hlavica.  Tu sa rozdelili do dvoch tímov. Pomocou elektronickej mapy  a GPS hľadali 8 bunkrov z Prvej svetovej vojny. Mali nájsť a odfotiť všetky ich otvory. Prvý tím sa vrátil minútu pred stanoveným limitom a mal všetky potrebné fotky. Druhý tím meškal 6 minút a nenašiel všetky otvory... Spoločnou ružencovou modlitbou si chlapci pripomenuli výzvu z Fatimy na modlitbu a pokánie a uvedomili si, že napriek upozorneniu sa ľudstvo nedalo poučiť a nasledovala ešte horšia druhá svetová vojna. Výlet sme zakončili spoločným obedom kláštornom refektári spolu s mládežou, ktorá bola spolu s bratmi juniormi na prechádzke v centre.

Keďže chlapci mali ešte veľa energie a túžbu po športe, po obede sme trochu poupratovali a zahrali sme si futbal na školskom ihrisku. Na fotkách môže vidieť aj florbal z telocvične – v rámci voľna pred Sviatkom  všetkých svätých sme trochu športovali a trochu sme sa zahrali na časy socializmu, aby sme si uvedomili, že pre dnešnú slobodu museli predchádzajúce generácie prinášať mnohé obete.

text a foto: Br. Martin