Bratislava

Bratislava: Požehnanie nového štúdia rádia LUMEN


Od včerajšieho večera, 8. júna 2009, má rádio Lumen v Bratislave nové štúdio. Od včerajšieho večera, 8. júna 2009, má rádio Lumen v Bratislave nové štúdio.

Pred požehnaním štúdia bola slávnostná svätá omša v našom kostole sv. Františka. Hlavným celebrantom bol otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii nadviazal na myšlienky sv. Pavla o poteche a utrpení. Keď prežívame nejaké utrpenie, tak trpíme ako Božie deti, ako Kristus, keď trpel na kríži. Niekto sa môže pýtať, či má utrpenie zmysel. Má, pretože i Ježiš trpel za našu spásu. Na záver poprial rádiu Lumen, aby bolo vždy nástrojom potešenia druhých.

Na záver sv. omše generálny riaditeľ rádia Lumen Juraj Spuchľák poďakoval všetkým priaznivcom a dobrodincom rádia za to, že mohlo vzniknúť i v Bratislave štúdio.

Po sv. omši otec arcibiskup požehnal nové štúdio Jozefa Murgaša. Štúdium sa nachádza v priestoroch Cirkevnej základnej školy sv. Františka. Sv. omša a požehnanie sa uskutočnilo v živom vysielaní. Prvé vysielanie z tohto štúdia moderoval Pavol Jurčaga.

Text/foto: br. Tibor