Bratislava

Spoločná nedeľa o výchove

Nedeľu 3. decembra 2017 sa rodiny z našich stretiek vo farskom Centre pre rodinu v Karlovej Vsi, rozhodli znovu prežiť spolu. Prvým spoločným momentom bola sv. omša v kostole Sv. Františka z Assisi o 8:30. Po nej sa staršie deti rozlúčili s rodičmi a spolu s animátormi odviezli na vlakovú stanicu, odkiaľ cestovali do Hlohovca. Už samotná cesta vlakom bola pre mnohých pekným zážitkom, ale ešte viac nasledujúca návšteva Hvezdárne a vzdelávací program v nej.

Rodičia sa z kostola presunuli do kaviarne Gospelcaffé, kde sa mohli zrelaxovať a porozprávať. O desiatej sa potom presunuli do priestorov priľahlej školskej jedálne a spoločne s pátrom Tomášom Lesňákom sa zamyslieť nad skúsenosťou výchovy a zrevidovať niektoré zo svojich výchovných postupov. O najmenšie deti sa zatiaľ postarali opatrovateľky v miestnostiach farského Centra pre rodinu.

Netradične sme obedovali len pizzu, ale bola to vítaná zmena. Popoludní sme pokračovali v prednáške a zdieľaní až do 16:00, keď už bolo potrebné vyraziť na stanicu po šťastne navrátivšie deti z výletu v Hlohovci.

Všetkým organizátorom a zvlášť dievčatám zapojeným do opatrovania a sprevádzania detí ďakujeme. Naša vďačnosť patrí aj Mestkému úradu Bratislava - Karlová Ves, ktorý naše podujatie finančne podporil.