Bratislava

BA: Živý Betlehem a deti

V tomto roku sme si v predstavení narodenia Spasiteľa  pripomenuli aj 100. výročie zjavení vo Fatime.

Predstavenie začalo po detskej sv. omši. Najprv tri fatimské deti uvideli nad stromom Božiu Matku, potom sa stretli na svojom obľúbenom mieste – pri studni, kde Lucia vyrozprávala svojim kamarátom betlehemský príbeh.

Roly vizionárov stvárnili deti našej farnosti, ktoré sú približne vo veku Lucie, sv. Františka a sv. Hyacinty v čase zjavení. Jednotlivé postavy príbehu narodenia Pána zahrali naši bývalí a terajší birmovanci, a samotného Ježiška stvárnila len 5-mesačná Debora Pánisová.

Na sviatok sv. Štefana, po detskej sv. omši, muži preniesli šopku z námestia pred kostol, za čo si vyslúžili potlesk svojich manželiek a detí J

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohoročného Živého betlehema: Martinovi a ostatným chlapom za postavenie a rozobratie šopiek; Jankovi a Ferimu za dovoz a starostlivosť o zvieratká; majiteľom biofarmy Príroda za ich zapožičanie; Patrikovi a Samuelovi za ozvučenie, Emke, Matejovi a ostatným za spev a hru; Zuzke, Mikimu a ostatným hercom za podané výkony; Danke za prípravu kostýmov a Pánu Bohu za všetko dobro vrátane krásneho počasia.

text: br. Martin; foto: Richard Novák a i.