Bratislava

Miništranti v Spišskom Štvrtku

Miništranti z Karlovej Vsi a Stupavy vycestovali v dňoch 26. – 30. 12. do nášho kláštora v Spišskom Štvrtku.

V tomto roku sa k nám pridal aj náš bývalý miništrant, dnes už kaplán v Stupave, dp. Matej Balázsi. Vzal so sebou aj dvoch miništrantov, vďaka čomu naša zimná výprava dosiahla počet 21 miništrantov + dvaja kňazi. Kvôli chorobe s nami nemohol ísť br. Ján, a tak sa obetoval p. Martin Sirota, ktorý odšoféroval tretie auto na Spiš a domov sa vrátil vlakom. Namiesto neho potom šoférmi boli br. Peter a Tomáš. Tí boli v Levoči a v Spišskom Štvrtku počas sviatkov na výpomoci.

Miništrant Tomáš to opísal takto:

„V prvý deň sme boli na túre vo Vysokých Tatrách (Zelené pleso). Niesli sme si hore sánky a lyže a o to bola túra ťažia. Ale nikto sa nevzdával. Cesta nadol bola tou odmenou, pre ktorú každý vydal zo seba všetko. A každý sa už tešil na výbornú večeru. O dva dni neskôr sme navštívili Slovenský raj, kde sme šli cez Prielom Hornádu. Zdolávali sme rôzne prekážky rebríky, stúpačky, mostíky ale aj spadnuté stromy :). Až napokon sme vyšli na Kláštorisko, ku zrúcanine gotického kláštora. Tu sme si dali menšiu guľovačku. Všetci sme zišli zdraví dole a z tohto tábora sme si odniesli pekné zážitky ale aj skúsenosti.“

Môžeme dodať, že sme sa boli aj tri krát lyžovať – večerné lyžovanie v Lopušnej doline trvalo len zhruba hodinku; na Levočskej doline sme boli raz celý deň a raz na dve hodiny. Veľmi potešiteľné bolo, že štyria miništranti sa naučili lyžovať – najprv lano, potom detský vlek s miernym kopcom. Sympatické bolo, keď ma niekoľkí prišli vymeniť v role inštruktora, „aby som si mohol aj ja zalyžovať“ J

Trikrát sme mali aj sv. omšu – raz v komornej atmosfére (4 ľudia) a dva razy v kostole sv. Ladislava. Povzbudzujúca bola ochota miništrovať, čítať a najmä spievať koledy J Okrem duchovného pokrmu sme nezabúdali ani na ten telesný 3x sme boli u našich doma – cca 23 ľudí!!! Ešteže mamine pomáhali moje dve netere piatačka Lujza a druháčka Nelka. Klobúk dole, dámy!

Žiaľ v tomto roku sme mali aj jedno zranenie – po páde z poschodovej postele sa s nami musel rozlúčiť jeden miništrant. Keďže jeho rodina bola pomerne blízko – u starých rodičov na chalupe, nemusel cestovať ďaleko a veríme, že ruka sa mu zahojí.

Cestou domov sa k nám pridali aj Dávid a Sidka – animátori z miništrantských táborov, ktorí nám (našťastie) pomohli s upratovaním a v našom aute viedli biblický kvíz o medovníky alebo cukríky, ktorý sa stretol s veľkým záujmom.

Text a foto: br. Martin, Patrik