Bratislava

Kropiť! Kropiť! Kropiť!

24. marca sme sa, skupinka miništrantov, zúčastnili rekonštrukcie sviečkovej manifestácie z r. 1988.

Ako prvé našich chlapcov upútali autá: „Aha taxíky.“ Povedal ktorýsi z nich. Neboli to taxíky, ale vozidlá Verejnej bezpečnosti spred 30 rokov. Pri nich sme stretli otca biskupa Jozefa Haľka, ktorý priznal, že dodnes keď vidí takéto taxíky, tak ho najprv drgne. Ochotne si s nami spravil selfi, mal dokonca aj selfi paličku.

Samotná rekonštrukcia bola veľmi pútavá. Medzi davom dobrovoľníkov jazdili VB autá v nich boli príslušníci v dobových uniformách, počuli sme hlásenia policajných vysielačiek i pokyny riadiaceho centra – najprv vyzvať ľudí na rozídenie sa, potom ich vytláčanie autami, napokon násilné zatýkanie ako aj  použitie vodných diel a polievacích áut s často opakujúcimi sa výzvami: Kropiť! Kropiť! Kropiť!

Aj keď sa tentokrát „zatýkaní“ usmievali a všadeprítomné fotoaparáty a mobily výrazne nadľahčili atmosféru, zrejme všetci sme cítili vďačnosť a obdiv k odvahe vtedajším účastníkom najmä po vypočutí si príbehov niektorých zatknutých.

Chlapci sa čudovali, ako kedysi autá smrdeli a aká nepríjemná bola doba, v ktorej sme žili. Verme, že táto minulosť je nenávratne preč.

Text: br. Martin; foto: o. bp. Jozef a br. Martin