Bratislava

Veľkonočné trojdnie BA-KV

Trojdnie v Karlovke bolo ako zvyčajne pestré, živé, obohacujúce.

Na Zelený štvrtok hlavným celebrantom sv. omše na pamiatku Pánovej večere bol br. Tomáš – vyšší rehoľný predstavený minoritov na Slovensku, ktorý v tento večer doslova vyplnil slová sv. Františka o tom, že predstavení majú prijímať svoju pozíciu akoby im bola zverená úloha umývať bratom nohy. Brat kustód ich umyl nielen nám jeho spolubratom, ale aj stupavskému kaplánovi Matejovi Balázsimu ako aj jednému manželskému páru.

V noci zo štvrtku na piatok brat Tomáš viedol celonočnú (21.00 – 6.30) krížovú cestu vedúcu lesmi Malých Karpát (35 km). Zúčastnilo sa jej 33 osôb, z toho 9 žien. Účastníkov neodradil ani dážď, ktorý trval cca do polnoci, ani blato, pre väčšinu neznámy terén, ani pomerne rezké tempo.

Na Veľký piatok, podobne na Bielu sobotu o 9.00 sme sa stretli na modlitbe ranných chvál a posvätného čítania. Počas nich brat Jozef vykonal obrady, ktoré predchádzajú krst dospelých konaný cez Veľkonočnú vigíliu – v piatok malý exorcizmus a pomazanie olejom katechumenov; v sobotu obrad Effeta a predkrstné pomazanie.

Samotným obradom Veľkého piatku predsedal br. Peter. Po nich nasledovala krížová cesta vedúca od kostola sv. Františka do Líščieho údolia. Viedol ju brat Martin, rozjímania pri jednotlivých zastaveniach si pripravili zástupcovia spoločenstiev pôsobiacich vo farnosti. Žiaľ neušlo sa na všetky spoločenstvá, čo je zaiste aj dobrým znakom pestrosti duchovného života vo farnosti.

Brat Jozef, ktorý dlhodobo pripravoval skupinku katechumenov, počas Veľkonočnej vigílie udelil krst a sviatosť birmovania piatim dospelým, ôsmi prijali prvé sväté prijímanie. Hoci kvôli dažďu sa nekonala procesia okolo kostola, vigília bola nádhernou oslavou nového života, ktorý dostávame z Ducha Svätého v spoločenstve Cirkvi. Nemalou mierou ku skrášleniu slávenia prispel farský zbor, ktorý nás sprevádzal počas celého trojdnia.

Po tejto vigílii nasledovala vigília neokatechumenátnych spoločenstiev našej farnosti. Predsedal jej brat Tomáš, ktorý počas nej pokrstil (ponorením) jedno batoľa. Po ukončení (o 5.00 hod.) tejto nesmierne bohatej liturgie, nasledovalo agapé v pastoračnej miestnosti kostola.

Text: br. Martin; foto: archív minoriti