Bratislava

Bratislava: Nový organ v kláštornej kaplnke

012Na sviatok Nanebovstúpenia Pána požehnal brat Tomáš Lesňák nový píšťalový organ v kláštornej kaplnke bratislavskej komunity.

.

Minoritský kláštor v Bratislave sa ako jeden z mála rehoľných domov na Slovensku môže tešiť z kvalitného a pre liturgiu vhodného hudobného nástroja v svojej kaplnke.

Malý píšťalový organ pochádzajúci z už zatvoreného nemeckého kostolíka sme dostali od sestier Kongregácie dcér sv. Františka z Assisi. Na sviatok Nanebovstúpenia Pána 17. mája 2012 ho požehnal kustód rehole minoritov na Slovensku, br. Tomáš Lesňák. Na skromnej slávnosti sa zúčastnili aj predstavené spomínanej kongregácie.

Organ má 88 píšťal, rozsah klaviatúry F - c3. Vyrobil ho neznámy nemecký alebo francúzsky majster pravdepodobne v 70. - 80. rokoch dvadsiateho storočia. Je to malý pozitív so zásuvkovou vzdušnicou, na ktorej mali byť pôvodne tri registre. V organovej skrini sú však len dva, drevený Kryt 8´ (dub) a kovový Kamzičí roh 4´. Miesto pre dvojstopový register v prospekte ostalo neobsadené, pretože v malej kláštornej kaplnke nie je potrebný. Organ je veľmi jemne naintonovaný, má príjemný mäkký a zároveň jasný zvuk.

Nástroj je vo výbornom stave. Po privezení do Bratislavy bol odborne rozobraný, vyčistený, zložený a naladený. Organová skriňa dostala biely náter (s výnimkou častí z dubového masívu).

Tento pozitív je vhodný na sprevádzanie liturgického spevu a chórovej modlitby i na prednes organovej literatúry z pera starých majstrov. Je to vznešený a zároveň skromný nástroj, ktorého vysokú umeleckú hodnotu docenili viaceré významné osobnosti slovenskej organológie.

.

Galéria z prípravy organu na jeho posviacku