Bratislava

BA-KV: Deň rodiny

V nedeľu 13.5. o 15:30 pozývame rodiny na stretnutie spojené s koncertom Pavla Helana.

Ponúkame aj cukrovú vatu. V prípade nepriaznivého počasia sa premiestnime do kostola sv. Františka.