Bratislava

Kňazská a diakonská vysviacka

Pozývame Vás na kňazskú vysviacku a primície br. Tomáša M. Vlčeka a na diakonskú vysviacku br. Petra Macháčka.

Ak Pán Boh dá, v sobotu 16. júna o 9.30 hod. prijme v Katedrále sv. Martina sviatosť kňazstva náš spolubrat Tomáš Mária Vlček a 23. júna o 9.00 hod. v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brne, diakonskú vysviacku br. Petr Macháček. Pozývame Vás k modlitbe na ich úmysel. Br. Tomáš chce svoju primičnú sv. omšu sláviť 17. júna o 12.00 hod. v Kostole Kráľovnej rodiny na Teplickej ulici v Bratislave. V Karlovej Vsi v Kostole sv. Františka chce slúžiť sv. omšu a udeliť svoje novokňazské požehnanie v piatok 22. júna o 18.00 hod.