Bratislava

Diakonská vysviacka brata Petra

Brat Petr Macháček prijal 23. júna v katedrále sv. Petra a Pavla v Brne diakonskú vysviacku.

Jeho svätiteľom bol brnenský biskup Mons. Vojtech Cikrle. Spolu s bratom Petrom posvätný rád diakonátu prijali dvaja bohoslovci tunajšej diecézy. Štyria diakoni prijali kňazskú vysviacku.

Brat Petr pochádza z Jihlavy, patrí do českej provincie bratov minoritov. Rehoľnú formáciu absolvuje v Bratislave – Karlovej Vsi. V júni ukončil priaty rok štúdia na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity.

Slávnosti sa zúčastnila aj skupinka veriacich z Bratislavy. Cestou domov sa zastavili u sestier klarisiek v Brne – Soběšicích. Br. Tomáš prítomným sestrám udelil novokňazské požehnanie.

Text: br. Martin; foto: archív bratov