Bratislava

BA: Nová príprava do manželstva

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

9 večerov pod záštitou Diecézneho Centra pre rodinu

KEDY: 9 pondelkov v čase od 19.00 do 21.30 začínajúc 19.09.2018, predpokladaný záver 19.11.2018. Konkrétne dátumy sú:  17.9.;24.9.;1.10.;8.10.;15.10.;22.10.;5.11.;12.11. a 19.11.2018.

KDE: Centrum pre rodinu, Karloveská 32 - vstup z areálu školy, alebo cez kaviareň Gospelcafé.

Počet párov: maximálne 8.

PRIHLÁSIŤ SA VOPRED NUTNÉ na www.domanzelstva.sk alebo 0903767752.

Potvrdenie o absolvovaní nahrádza povinné predmanželské farské náuky na celom Slovensku.

Organizujú manželské páry zo spoločenstva Misia Máriina a bratia minoriti

Manželske kurzy1