Bratislava

Karloveský splav 2018

Od piatku 29. júna do nedele 1. júla 2018 sa konal ďalší ročník spoločného splavovania Malého Dunaja, na ktorý sa vybrali rodiny a deti našej farnosti v Bratislave – Karlovej Vsi.

Napriek tomu, že bolo veterno, a na začiatku sme mali obavy či to zvládneme, nakoniec sme všetci ocenili, že nebolo príliš horúco – tak akurát, aby sme si mohli užiť prírodu, slnko a vodu. V piatok večer sme sa ubytovali v kempe U pani Bánovej v Potônských Lúkach. Po večeri sme sa zhromaždili na sv. omši. Na jej začiatku sme sa predstavili a privítali nováčikov. Na jej konci sme si odovzdali základné pokyny, a opísali zásady správania na vode a vo vodáckom spoločenstve.

Sobotu sme začali spoločnou eucharistiou pod ranným rozžiareným nebom. Po nej nasledovali raňajky, zbalenie a rozdelenie do lodí. Táto fáza splavu je zvlášť náročná. Nečudo, veď nás bolo skoro 140. Výdatná obedná zastávka bola pri kolovom mlyne v Tomášikove, krátko po prenesení lodí cez hrádzu. Do cieľa prvého dňa – do kempu Alba Regia v Jahodnej sme dorazili pred šiestou. Tam nás čakal guláš, ktorý pripravoval brat Rafael s pani Ľubicou. Niektorí sa pre únavu odobrali na odpočinok skôr, iní pri táboráku alebo len tak v skupinkách strávili večerný čas v rozhovoroch a spoločenstve s inými.

Nedeľu sme otvorili spojením sa s veriacimi na celom svete, ktorí sa v toto ráno zhromažďujú pri vďakyvzdávaní za Kristovo víťazstvo. Krásne počasie nás povzbudzovalo vyraziť na vodu a tešiť sa zo spoločenstva uprostred Božej prírody. Autobus, ktorý nás unavených po celom dni mal previezť späť do Bratislavy, nás čakal na dohodnutom mieste o štvrtej. Všetko prebehlo podľa plánu, až sa to zdá neuveriteľné.

Vďaka všetkým za všetko! Zvlášť tým, ktorí sa zapojili do prípravy a organizácie, či pohotovo slúžili iným.

Touto cestou chceme tiež poďakovať Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves za finančný príspevok, ktorý sme použili na pokrytie významnej časti výdavkov, akým bola preprava osôb autobusmi.