Bratislava

S Misiou Máriinou v Badíne

Pokojné priestory kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne ožili v uplynulom týždni čulým ruchom.

Členovia a sympatizanti spoločenstva Misia Máriina sa tu stretli na tradičnej letnej duchovnej obnove. Rodičia, deti (ktoré tvorili takmer polovicu osadenstva), animátori, starší, mladší aj seniori – viac ako 100 ľudí, sa rozhodlo stráviť druhý júlový týždeň v príjemnom prostredí kňazského seminára, ktoré je ako stvorené pre duchovné občerstvenie a oddych od každodenného ruchu a zhonu hlavného mesta.

Spoločenstvo Misia Máriina založili manželia Bezákovci v roku 1968 a v tomto roku slávi už svoje 50-ročné jubileum. Jeho členovia sa počas školského roka stretávajú v Bratislave v menších skupinkách a cez leto zase v hojnom počte absolvujú obnovu s bohatým duchovným programom – tentoraz pod duchovným vedením pátra Tomáša Lesňáka a členov sekulárneho inštitútu Spoločenstvo Dobrého Pastiera.

K duchovnému programu patrí každodenné slávenie Eucharistie, dva bloky prednášok tento rok na tému „Modly v našom živote“, modlitba sv. ruženca, ranné chvály, vešpery. Duchovná obnova sa začala obradom zmierenia. Krásnym momentom bola celonočná adorácia pred sviatosťou oltárnou, s dojímavým úvodom, ktorý pripravili animátori s deťmi.

K plnohodnotnému prežívaniu duchovného programu veľmi prispieva už spomínané príjemné prostredie seminára s krásnou kaplnkou, pohodlnou prednáškovou miestnosťou a nádhernou záhradou s Lurdskou jaskynkou. Ak k tomu prirátame milý a ochotný „personál“ seminára (bohoslovci, ich predstavení a sestričky z Kongregácie Sestier Božského Vykupiteľa), tak učastníci duchovnej obnovy tu zažili neopakovateľnú atmosféru.

Rokmi otestovaná štruktúra LDO dáva priestor aj na oddych, rozhovory, šport a zábavu. Z voľnočasových aktivít môžeme spomenúť športovú Obnoviádu, čo je olympiáda na duchovnej obnove. Túto pripravili animátori pre deti, ale nevyhli sa jej ani dospeláci, aby rozhýbali svoje po prednáškach usedené telá a dokázali svojim deťom, že nie sú ešte takí starí. Návšteva vzácneho starobylého kostolíka v Ponikách, “nočná hra“ pre deti po zotmení, záverečná opekačka a disco, uzavreli týždeň, na ktorý učastníci duchovnej obnovy zo spoločenstva Misia Máriina spomínajú nielen celé prázdniny, ale aj celý ďaľší rok.

text a foto: členovia Spoločenstva Misia Máriina

ps: táto akcia sa ocitla aj v Spravodajskom súhrne TV LUX (od 7. minúty)

Watch video!