Bratislava

Bratislava: Slávnostná akadémia CZŠ sv. Františka z Assisi

V utorok 23.6.2009 sa stretli žiaci CZŠ sv. Františka z Assisi, ich pedagógovia a bratia minoriti pri príležitosti ukončenia školského roka na slávnostnej akadémii.
V utorok 23.6.2009 sa stretli žiaci CZŠ sv. Františka z Assisi, ich pedagógovia a bratia minoriti pri príležitosti ukončenia školského roka na slávnostnej akadémii.

Najprv v pestrom kultúrnom programe, ktorý bol venovaný deviatakom, predviedli svoje talenty veľkí i malí, potom boli vyhodnotené súťaže a ocenení najúspešnejší žiaci školy. Dôležitým bodom celého podujatia bola rozlúčka s deviatakmi, ktorým (ako spomenuli v rozlúčkovom príhovore) ostane navždy prvenstvo - boli prví pri zrode školy, rovnako ako prví po šiestich rokoch existencie školy opúšťajú jej brány– sú to naši prví deviataci. S niektorými sa však nelúčime nadlho, budeme sa stretávať naďalej aj v cirkevnom gymnáziu.

Na záver nám svoju celoročnú tvorivú prácu predviedli aj členovia školského divadla Abraka, ktorí vystúpili s vlastnou hrou „Ešte lepšia správa“.

Text a foto: Peťa Pavelčáková