Bratislava

Cliptime v Šaštíne

Ani dva mesiace po P18-ke sa mladí mohli opäť stretnúť, tentokrát v Šaštíne na už tradičnom Cliptime.

Niektorí pricestovali do národnej svätyne autami, autobusmi, či vlakmi, iní putovali od rieky Morava pešo. Skupinka mladých z Karlovej Vsi si vybrala práve túto poslednú možnosť. Po stopách blahoslaveného Titusa Zemana sme putovali na čele s otcom biskupom Jozefom Haľkom. Osudy blahoslaveného Titusa a jeho spoločníkov nám priblížil don Jozef Luscoň, SDB. Počas putovania sme mali dosť času na to, aby sme sa zoznámili, ale nechýbala ani zábava a čas modlitby. Cestou sme sa zastavili v obci Závod, kde nám veriaci pripravili pohostenie. V dedinke Húšky na nás pri chate saleziánov čakali opečené špekačky. Tu otec biskup požehnal nový reliéf blahoslaveného Títusa Zemana. Potom nasledovalo putovanie v tichu až do Tomiek. Možno práve táto časť púte bola najťažšia, lebo človek v tichosti srdca môže vidieť seba samého takého, aký je v skutočnosti: obmedzený. Uvedomuje si svoje hranice a to, aký krehký je bez Božej milosti. Tento požehnaný čas sme zavŕšili modlitbou ruženca. Potom bolo možné venovať sa osobným rozhovorom. S miernym meškaním sme sa do Šaštína dostavili pred desiatou v noci. Nasledovala večera a ubytovanie.

Pol hodiny po polnoci sme sa viacerí zúčastnili na svätej omši, ktorú celebroval otec biskup Jozef Haľko. Svätú omšu hudobne sprevádzala Dominika Gurbaľová, ktorá nás obohatila aj krátkym koncertom pred svätou omšou. Tým však program pre „náročných“ neskončil: nasledovala adorácia a potom o 3:00 krížová cesta. To sme však už mnohí nevydržali :D

V deň slávnosti Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska, sme sa zobudili v telocvični :D Dopoludňajším programom bola účasť na hlavnej púti: po raňajkách sme sa mohli zúčastniť na ružencovej pobožnosti a potom nasledovala slávnostná svätá omša, počas ktorej nás v kázni povzbudzoval vladyka Milan Lach, biskup gréckokatolíckej eparchie Parma v štáte Ohio v USA. Pri bazilike mal stánok aj časopis Immaculata, ktorý vydávajú naši spolubratia z českej provincie (www.immaculata.minorite.cz). Pridal som sa k bratovi Bohdanovi a pani Jitke a pomáhal som v evanjelizačnej činnosti. Po svätej omši nám pomohli dievčatá z našej Spojenej školy svätého Františka. V priebehu niekoľkých minút dokázali s úsmevom na perách rozdať veľký počet časopisov.

Po obede pokračoval program pre mladých. Najprv akatyst k Najsvätejšej Bohorodičke, potom sme sa mohli zapojiť do rôznych workshopov. Ich spoločnou témou bolo heslo celého Cliptimu „Bez strachu“. Mňa najviac obohatila diskusia o strachu, o smrti, o bázni Božej a o povolaní. Iní si vybrali predstavenie krasopisu s duchovným dôrazom, tanečný workshop, alebo hry, ktoré pomáhali prekonať situácie, pri ktorých sa môžeme ocitnúť v strachu. Na ihrisku prebiehal sprievodný športový program. Niektorí mladí sa po večeri vrátili so mnou do Bratislavy. Tí, ktorí zostali, sa mohli zúčastniť na divadelnom predstavení „Nepolepšiteľný svätec“, po ktorom nasledovali chvály pod vedením Piar Music.

Text: br. Peter K.; foto: br. Martin, Linda, www.facebook.com/Cliptime-216607755148062/