Bratislava

Slávnosť sv. Michala a sv. Františka

Na prelome septembra a októbra sme si v Karlovej Vsi uctili sv. Michala, patróna farnosti a sv. Františka zakladateľa našej rehole.

Svätomichalské odpustové slávnosti sa začali v piatok 28. septembra – ako zvyčajne kultúrnym programom na Námestí sv. Františka. Počas neho o.i. vystúpila mládežnícka skupina SILA, ktorá svojimi duchovne ladenými piesňami pripravila prítomných na požehnanie dvoch hodových vencov. Jeden bol v sprievode odnesený do Líščieho údolia, kde prebiehal kultúrnozábavný program, druhý strapec bol odnesený do kostola sv. Michala. Tu bola o 18:00 hod. slúžená svätá omša, počas ktorej sme si uctili svätý kríž. Jej hlavným celebrantom a kazateľom bol br. Jozef. Po sv. omši sme sa odobrali na Svrčiu ulicu, kde brat Martin požehnal nový kríž. Drevo na tento kríž darovali farnosti Štátne lesy. Po štyroch rokoch zretia dreva (u rodiny Kralovičovej) ho stolár Ivan Pöštényi spracoval a umiestnil na mieste kríža z roku 2000. Ten, nakoľko je čiastočne poškodený, chceme umiestniť na stene školy svätého Františka na Veternicovej ulici. Po požehnaní kríža sme si obnovili krstné sľuby a pomodlili sme sa za zosnulých farníkov.

V sobotu 29. septembra, v samotný deň sviatku patróna našej farnosti, predsedal slávnostnej svätej omši brat Martin.

Na odpustovej sv. omši v kostole sv. Michala v nedeľu 30. septembra bol hlavným celebrantom a Božie slovo vyhlásil dp. Vladimír Mikulec, kaplán bratislavskej blumentálskej farnosti. Ako je u nás peknou tradíciou, po sv. omši zorganizovali veriaci pohostenie pred kostolom. Po tomto agapé nasledoval slávnostný obed v priestoroch kláštora. Zúčastnili sa ho viacerí veriaci aktívne sa angažujúci vo farnosti, ako aj p. starostka s manželom a zástupca starostky s manželkou.

V pondelok sme z príležitosti blížiaceho sa sviatku sv. Františka hostili kňazov nášho dekanátu zídených na mesačnej kňazskej rekolekcii. O 8:00 hod. sme so Spojenou školu slávili sv. omšu v kostole sv. Františka. Predsedal jej novovymenovaný dekan dekanátu Bratislava – sever, vdp. Miroslav Bederka, homíliu predniesol br. Jozef. Stretnutie pokračovalo v kláštore a bolo zakončené spoločným obedom.

V stredu, v predvečer sviatku sv. Františka, predsedal sv. omši a veriacim sa prihovoril br. Jozef. Po sv. omši nasledovala pobožnosť Transitus, ktorú viedol br. Peter. Pri svetle sviec sme si pripomenuli prechod duše Serafínskeho patriarchu do nebeskej vlasti. Z príležitosti sviatku zakladateľa nášho rádu si miništranti (s veľkým nadšením) obliekli minoritské „habitiky“.

4. októbra sv. omši predsedal a Božie slovo vyhlásil br. Bruno Branislav  Donoval, dominikán z Dunajskej Lužnej. Po sv. omši nasledovalo pohostenie v kláštore, na ktorom sa zúčastnili aj prítomné rehoľné sestry, členovia farského spevokolu, ktorí skrášlili odpustové slávnosti oboch našich kostolov, ako aj ďalší hostia.

Text: br. Martin