Bratislava

Karlova ves: Živý betlehem

Aj v tomto roku sme mohli naživo vidieť v Karlovej Vsi príbeh narodenia Spasiteľa.

Vo sviatok Narodenia Pána po detskej sv. omši, aj napriek zlému počasiu, si mnohé deti a ich rodičia nenechali ujsť príležitosť vidieť naživo betlehemský príbeh.

Keďže väčšinu rolí obsadila mládež pripravujúca sa na birmovku v našej farnosti, príbeh vychádzal zo stretka birmovancov, počas ktorého animátorky priblížili historický kontext obdobia príchodu Spasiteľa na svet a zároveň pripravili pre svojich zverencov aktivitu – zahranie si vianočného príbehu.

Tentokrát poník odmietol niesť Pannu Máriu, a tak musela ísť so sv. Jozefom pešo. Absolvovali zápis v rámci súpisu ľudu, kde vysvetlili, že preto prišli obaja do Betlehema, aby sa Dieťa narodilo v blízkosti chrámu a mohlo byť čím skôr predstavené Pánovi. 40 dní po narodení skutočne priniesli Chlapčeka do chrámu, kde odovzdali predpísanú obetu – pár holúbkov a zaplatili výkupné za svojho Prvorodeného.

Je povzbudzujúce, že aj napriek dažďu mladí dokázali radostnú zvesť odovzdať s úsmevmi na tvári a potešiť mnohé srdcia detí aj dospelých.

Videozáznam si môžete pozrieť tu.

Text: br. Martin; Foto: Marián, Martin; Kamera: Miki, Tomáš