Bratislava

Koledníci Dobrej noviny v Karlovke

Na sviatok sv. Štefana skupinka koledníkov ohlasovala Dobrú novinu v Karlovej Vsi.

Koledníci navštívili 21 rodín, ktorým spevom a vinšmi oznámili radostnú zvesť o narodení Spasiteľa. Kňaz, ktorý ich sprevádzal, zároveň vykonal požehnanie bytov. Najprv absolvovali malý peší okruh v okolí kostola sv. Františka, potom väčší okruh autom, ktorý zahŕňal aj Dlhé Diely a Dúbravku.

Vďaka štedrosti navštívených rodín karloveskí koledníci prispeli sumou 1860 € do zbierky Dobrej noviny, ktorá je v tomto roku zameraná na pomoc projektom v Ugande.

Veľmi potešiteľné je, že iniciatíva opäť sa po niekoľkých rokoch zapojiť do Dobrej noviny, vyšla z radov našej mládeže.

Text: br. Martin; Foto: Patrik